İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillerimizin iş hukukuna ilişkin tüm meselelerinde kendilerine çözüm odaklı hizmet sağlamaktayız.

Ekibimiz avukatlarının bir kısmı İstanbul yargı çevresinde iş hukuku alanında uzman bilirkişilik de yapmakta olup birçok iş mahkemesinde aktif olarak görev yapmaktadırlar. Uzmanlığımız sebebi ile tır şoförleri, hemşireler, radyoloji çalışanları gibi iş hukukunun özel uzmanlık gerektiren birçok alanında da aktif olarak hizmet vermekteyiz.

Hizmet Sunduğumuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Konuları

İş sözleşmeleri, rekabet yasağı, gizlilik, eğitim ve uzlaşma Sözleşmeleri Hazırlanması

İş Sözleşmesinin Feshi

İnsan kaynakları alanında kullanılan tüm formların mevzuata ve değişen Yargıtay Kararlarına uygunluğunun kontrolü Kısıtlayıcı Hükümler

Gizlilik Sorunu ve Ticari Sırlarının Korunması

İç Düzenlemeler ve Politikalar

Kompleks Yeniden Yapılandırmalar

İş Yeri Değişimleri ve İş Sözleşmelerinin Devirleri

Uyumluluk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hukuki İnceleme Raporu uyarınca çalışma takviminin oluşturulması, izlenmesi

Zimmet, izin belgeleri ve insan kaynakları alanında kullanılan tüm formların mevzuata ve değişen Yargıtay Kararlarına uygunluğunun kontrolü Toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılım ve sözleşme imzalanmasına refakat etmek

Sendikal sürece ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti

İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili hukuki işlemlerin kontrolü

Alt işverenlik yönetimi, sözleşme incelemesi, hizmet sisteminin kurulumu

Sosyal, özlük, iş güvenliği, alt işverenlik, rekabet hukuku denetimleri

İş Hukuku Davaları

Toplu iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

Toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi

Toplu işçi çıkarma süreçlerinin hazırlanması ve yürütülmesi

İşçilik alacaklarının tahsili 

İş güvencesine ilişkin davaların takibi 
İLETİŞİM
ADRES: Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi, Akın Sitesi, 1. Blok, No:6, K:1, D:1 Beşiktaş/Istanbul-Turkey TELEFON: +90 212 274 32 33 E-Mail: info@pak-legal.com FAKS: +90 212 274 38 28 Copyright © 2019 Polat Aşkın | Legal web tasarım : studyocrea